Hướng dẫn sử dụng Subversion

Xem thêm trong mục

1- Download Subversion Client (Window mới hơn XP)

Tùy thuộc vào máy client để download cho đúng tại:

2- Download Subversion Client (XP)

Trong một số trường hợp cài vào Window XP bị lỗi. Tốt nhất nên download một phiên bản cũ hơn tại:
Với XP Service Pack 2: Cài phiên bản
  • TortoiseSVN-1.6.12

3- Checkout SEE Dev

Chọn một thư mục sẽ chứa các Source DEV. Nhấn chuột phải chọn Checkout
Gõ vào:
  • https://192.168.1.6/svn/SEE_DEV/
Nhập vào Username/password
Và chờ đợi cho tới khi checkout xong.