Hướng dẫn khai báo Đa ngôn ngữ cho Form

Xem thêm trong mục

1- Sửa đổi trên Form

Trước hết cần mở Form cần nhiều ngôn ngữ trên Form Builder, thêm thủ tục:
  • APPLY_RESOURCE_BUNDLE
Gọi tại WHEN_NEW_FORM_INSTANCE.

2- Import và thay đổi trên Hệ thống

Mở form RESOURCE_BUNDLE trên Hệ thống.
Sau khi nhấn IMPORT, một form khác mở lên, tắt luôn form này đi. Và query lại form RESOURCE_BUNDLE sau đó sửa các thông tin liên quan. Như hình minh họa dưới đây.