Hướng dẫn tạo thanh chứa các BUTTON theo chuẩn

Xem thêm trong mục

1- LIB_FORM

LIB_FORM.fmb là một Form thư viện, dùng để định nghĩa mấy cái thư viện.

Hiện tại mới chỉ có một cái RECTANGLE:
  • REC_BUTTON_BAR.
    • Mục đích của cái này là thư viện cho các form có Thanh chứa các BUTTON. Làm theo chuẩn này nếu sau này có thay đổi kiểu dáng của Thanh chứa BUTTON cũng dễ dàng. Chỉ cần vào Form LIB_FORM.fmb và thay đổi là tất cả các form sẽ đồng loạt đổi theo.

2- Cách sử dụng REC_BUTTON_BAR

Đây là hình chụp cách sử dụng khi áp dụng cho SALES23:
Trước hết trên FormBuilder mở Form LIB_FORM ra.
Mở SALES23 và kéo thả đối tượng RECTANGLE vào màn hình.
Thay đổi thuộc tính như hình minh họa:
Nó bị chạy lên góc trên bên trái.
Kéo lại vị trí và kích thước của nó.
Như vậy có thể yên tâm khi thay đổi thuộc tính REC_BUTTON_BAR trên form LIB_FORM, tất cả các form khác sẽ thay đổi theo.