SALES41 - Nhập bảng giá bán hàng

Xem thêm trong mục

1- Nhập bảng giá bán hàng

1.1- Mục đích sử dụng

Nhập bảng giá bán hàng cho từng khách hàng hoặc cho tất cả các khách hàng
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo hàng hóa
 • Khai báo khách hàng

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý bán hàng > Quản lý giá bán> Nhập bản giá bán hàng

Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử các bảng giá sẽ xuất hiện như sau
 
Màn hình trên hiển thị các bảng giá đã nhập vào hệ thống, để xem lại và chỉnh sửa các bảng giá cũ, bạn nhấn vào nút cuối dòng bảng giá.
Để nhập mới bảng giá, bạn nhấn nút “Nhập bảng giá”.
 
Các thông tin cần nhập vào phần thông tin chung :
 • Loại bảng giá.
 • Số hiệu, tên bảng giá ( đặt tùy sử dụng).
 • Đối tượng ( nếu bảng giá chỉ định cho một đối tượng xác định).
 • Ngày bắt đầu hiệu lực, ngày hết hiệu lực bảng giá, nếu không cần thì không  nhập.
 • Bổ sung các thông tin khác như nội dung, địa chỉ nhà cung cấp, ngày bắt đầu hiệu lực, ngày hết hiệu lực nếu cần.
Phần chi tiết bảng giá, mỗi dòng cần nhập vào:
 • Mã mặt hàng
 • Đơn giá trước thuế
 • Tên thuế
*Hệ thống có hỗ trợ chức năng copy bảng giá, sử dụng khi bạn muốn copy toàn bộ chi tiết của một bảng giá sang bảng giá giá để tiện chỉnh sửa. Cách thực hiện như sau:
Nhập vào thông tin chung như hướng dẫn ở trên, sau khi hoàn thành, chuyển sang phần thông tin 2 để nhập vào bảng giá tham chiếu ( bảng giá cần copy).
 
 • Nhấn nút “Copy bảng giá”, hệ thống sẽ tự động copy toàn bộ chi tiết của bảng giá tham chiếu vào bảng giá vừa tạo. Bạn có thể chỉnh sửa lại các chi tiết trong bảng giá mới theo nhu cầu.
 • Chú ý: hệ thống chỉ cho chỉnh sửa đơn giá khi bảng giá này chưa áp dụng cho đơn hàng nào.