INV221 - Quản lý xuất kho bán hàng

Xem thêm trong mục

DDaay la vung vi tri, ma  TEXT khong thuoc 1 menu con nao ....
Hieu theo tên của nó cũng tạm ổn.

1- Quản lý xuất kho bán hàng

1.1- Mục đích sử dụng


Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ xuất kho bán hàng.

+ Có thể xuất bán theo hợp đồng
+ Có thể xuất bán không theo hợp đồng
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho.
 • Khai báo vật tư
 • Khai báo đối tượng ( khách hàng).
 • Kỳ kế toán đã được mở.
 • Hợp đồng/đơn hàng bán đã được duyệt ( nếu xuất theo hợp đồng).   

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Phiếu xuất bán (INV221)
Chức năng này có 2 phần chính.
 • Lịch sử các chứng từ đã nhập.
 • Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ
 Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau:
Tùy vào phân quyền của bạn mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của bạn hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
 
Nhập mới chứng từ.
Để nhập mới một phiếu xuất kho mua hàng, bạn nhấp chuột vào nút “Nhập phiếu xuất”. Cửa sổ sau sẽ hiện ra:
Màn hình này có 2 phần, các trường có nền xanh nhạt là trường bắt buộc phải nhập ( nếu chưa có giá trị mặc định).
Phần 1: Thông tin chung về phiếu xuất
Tab 1: Thông tin chung
 • Kho xuất: Nơi hàng hóa được xuất đi ( mặc định).
 • Đối tượng: Khách hàng nhận hàng bán xuất đi.
 • Diễn giải: Mô tả thông tin về chứng từ.
 • Thành tiền: Tổng giá vốn của phiếu xuất.
 • Số phiếu Xuất: Số ký hiệu để lưu giữ chứng từ, khi phiếu xuất chưa được xác nhận, số phiếu xuất mặc định là được hệ thống tự sinh theo mã hê thống của chứng từ.
 • Ngày xuất: Thời gian hệ thống ghi nhận hàng trong phiếu xuất xuất hàng này ra khỏi kho, mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa tùy sử dụng.
Tab 3: Thông tin khác
 • Mã hệ thống: Mã của chứng từ, do hệ thống kiểm soát.
 • Người tạo : Tên usernam đã tạo chứng từ này.
 • Ngày tạo: Thời gian phiếu xuất dc tạo.
 • Người xác nhận : Tên usernam đã xác nhận chứng từ này.
 • Ngày xác nhận: Thời gian phiếu xuất dc xác nhận.
 • Bảng giá: Bảng giá bán của phiếu xuất, nếu chọn bảng giá thì chỉ được phép xuất các hàng hóa có trong bảng giá.
 • Tỉ giá: Nếu đơn vị tiền tệ khác Việt Nam Đồng, khai báo tỉ giá cho ngoại tệ của phiếu nhập.
 • Ngày tỉ giá: Ngày tham khảo tỉ giá.                        Nếu xuất hàng từ đơn hàng/ hợp đồng có trên hệ thống:
 • Nhấn vào nút “Đối chiếu chi tiết”, màn hình sau sẽ hiện ra:
Phần 2: Chi tiết chứng từ
Nếu xuất hàng từ đơn hàng/ hợp đồng có trên hệ thống:
Nhấn vào nút “Đối chiếu chi tiết”, màn hình sau sẽ hiện ra:
 • Check chọn các chi tiết nhập dựa vào tên hàng và số ký hiệu hợp đồng.
 • Mặc định, số lượng xuất hàng sẽ là số lượng còn lại của đơn hàng/hợp đồng chưa được xuất đi đối với từng mặt hàng, bạn có thể sửa lại số lượng này nếu hàng xuất đi chưa đủ đơn hàng.
 • Sau khi đã chọn đủ các dòng mặt hàng cần nhập, nhấn nút “Ghi nhận”.
 • Nhập vào thông tin lô hàng nếu mặt hàng xuất quản lý theo lô.
 • Ghi nhận số lượng thực xuất thực tế trên lệnh xuất, ghi nhận số lượng thực xuất, chú ý hệ thống sẽ kiểm soát không cho số lượng thực xuất lớn hơn số lượng chứng từ.
 • Chọn lô hàng xuất nếu xuất quản lý hàng theo lô
Nếu xuất hàng không từ đơn hàng/ hợp đồng có trên hệ thống:
 • Nhấp chuột vào phần chi tiết phiếu xuất.
 • Chọn mã mặt hàng xuất.
 • Nhập vào số lượng xuất theo chứng từ.
 • Ghi nhận số lượng thực xuất thực tế trên lệnh xuất, ghi nhận số lượng thực xuất, chú ý hệ thống sẽ kiểm soát không cho số lượng thực xuất lớn hơn số lượng chứng từ.
 • Nhập vào thông tin lô hàng nếu mặt hàng đã nhập được quản lý theo lô.
Sau khi đã nhập đủ thông tin chung và chi tiết, bạn nhấn nút “Xác nhận xuất” để hoàn thành việc nhập liệu và sinh số phiếu xuất. Hệ thống chỉ ghi nhận giảm tồn kho sau khi phiếu xuất đã được xác nhận.
Chỉnh sửa chứng từ.
Chỉnh sửa phiếu xuất bán hàng: Ở màn hình tìm kiếm, nhấp chuột vào phiếu xuất cần chỉnh sửa và nhấn nút xem chứng từ.
Gỡ xác nhận phiếu, nếu đã xác nhận.
Sửa các thông tin theo nhu cầu, nhấn lưu và xác nhận lại phiếu.
Nếu muốn chọn mã phân tích cho tài khoản nợ và mã phân tích tài khoản có trên hệ thống:
Nhấn vào nút 'Mã PT tk nợ' hoặc 'Mã PT tk có'

 
Tùy vào công ty và mục đích nghiệp vụ thì chọn mã phân tích phù hợp.