MANU21 - Lập lô - lệnh sản xuất

Xem thêm trong mục

1- Tạo lô, lệnh sản xuất

1.1- Mục đích sử dụng

- Tạo lô sản xuất, lệnh sản xuất từ đơn hàng, dự báo.
- Tính toán nhu cầu NVL trực tiếp cho sản xuất lô hàng này.
- Đưa lệnh sản xuất vào sản xuất

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Có hợp đồng bán hàng, dự báo chưa được lập hết trên lệnh sản xuất.
 • Khai báo định mức
 • Khai báo nhà xưởng sản xuất

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý sản xuất > Quản lý sản xuất > Tạo lệnh. Lô sản xuất
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
 
Màn hình trên hiển thị danh sách các lệnh sản xuất đã được nhập vào hệ thống. Để xem lệnh sản xuất đã được nhập, nhấn vào nút phía cuối dòng lệnh sản xuất. Để nhập mới một lệnh sản xuất, nhấn nút “Nhập mới”.
Phần thông tin chung, bạn cần nhập vào:
 • Nhà máy : tên nhà máy sản xuất lệnh này.
 • Kho thành phẩm nhập về : kho sẽ chứa thành phẩm của lệnh sản xuất này sau khi hoàn thành.
 • Bộ phận sản xuất : Phòng ban chịu trách nhiệm sản xuất. Đây là phòng ban sẽ được cung cấp vật tư cho lệnh này ở bước yêu cầu cung ứng.
 • Ngày dự kiến bắt đầu : Ngày bắt đầu lệnh sản xuất theo dự kiến.
 • Này dự kiến hoàn thành: Ngày hoàn thành lệnh sản xuất theo dự kiến.
 • Số đơn hàng: Đơn hàng mục tiêu của lệnh sản xuất này. Sau khi chọn đơn hàng, bạn có thể đối chiếu chi tiết các mã hàng trong đơn hàng để đưa vào sản xuất.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin chung, bạn thực hiện các bước sau:
 • Nhấn vào nút đối chiếu đơn hàng/dự báo:  Đối chiếu chi tiết của đơn hàng/dự báo đã được khai báo trước đó để đưa vào sản xuất trong lệnh sản xuất này. Cửa sổ danh sách hàng hóa cần sản xuất hiện ra, check chọn các mặt hàng và số lượng cần sản xuất ở lệnh sản xuất này. Nhấn nút chấp nhận
 • Nhấn nútTính NVL tiêu hao: Dựa vào định mức, hệ thống sẽ tính toán số lượng nguyên vật liệu cần cho lệnh sản xuất này. Trường hợp cần chỉnh sửa thông tin định mức hoặc đơn hàng, dự báo, bạn nhấn nút “Xóa kết quả tính NVL tiêu hao” để hủy kết quả đã tính trước.
 • Sau khi thực hiện xong, bạn nhấn nút “Đưa vào sản xuất” để hoàn thành lệnh sản xuất.