MANU23. Theo dõi tình hình thực hiện sản xuất

Xem thêm trong mục

1- Theo dõi tình hình thực hiện sản xuất

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để:
- Ghi nhận kết quả sản xuất
- Tạo phiếu nhập từ sản xuất
- Đóng, hũy lệnh sản xuất

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

Đã có các lệnh sản xuất đưa vào sản xuất.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý sản xuất > Quản lý sản xuất > Theo dõi thưc hiện sản xuất.
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
 
Màn hình trên hiển thị các lệnh sản xuất được hệ thống ghi nhận là đã đưa vào sản xuất (xem phần tạo lô, lệnh sản xuất).
Để ghi nhận số lượng sản phẩm đã hoàn thành, bạn nhập vào ô “Số lượng hoàn thành” ở phần “Kết quả sản xuất” và ghi nhận “Ngày hoàn thành” ( xem hình).
 
Để tạo lệnh nhập kho cho thành phẩm đã hoàn thành, sau khi nhập vào số lượng hoàn thành, bạn nhấn nút “Tạo phiếu nhập kho”. Mã phiếu nhập sẽ hiện ra bên cạnh nếu tạo lệnh nhập thành công ( xem hình). Bạn có thể nhấn nút “In phiếu nhập” bên cạnh để xem phiếu  nhập vừa tạo
Trường hợp bạn cần tạo phiếu nhập từ nhiều lệnh sản xuất, bạn sử dụng chức năng “Tạo phiếu nhập kho từ nhiều lệnh sản xuất”. Nhấn vào nút này,  màn hình sau sẽ hiện ra.
Tương ứng với các lệnh nhập trong lô sản xuất này, check chọn vào các mã thành phẩm đã ghi nhận số lượng hoàn thành, và bấm nút “Tạo phiếu nhập kho”. Mã phiếu nhập sẽ hiện ra bên cạnh nếu tạo lệnh nhập thành công.
Khi chọn trạng thái đóng lô, hệ thống sẽ tự động đóng lô sản xuất này và không cho tác động vào,