Bài tập 1: Lập đơn hàng bán

Bài 1: Lập đơn hàng.

Ngày 01-02-2015 Khách hàng CTy TNHH An Cơ Bình Dương gửi đơn đặt hàng: PO01022015/001/TEN_NGUOI_LAM  sau cho An Bình thống nhất thực hiện theo bảng giá: BGANCO2014.
Với hướng dẫn làm hàng
* Đặc điểm hàng hóa:
Không có gì đặc biệt.
* Hướng dẫn khác:

1/ Có tem.
2/ Giao hàng càng sớm càng tốt, dự định ETD 05/04/2015 ( 2x40'DC ) giao tạo kho thành phẩm An Bình
Hãy nhập đơn hàng trên hệ thống.
 
STT Mã số Mã khách hàng Mô tả ĐVT Cbm SL Giá Thành tiền Đóng gói Inner Đóng gói Outer
1 82-00100-01-01 13480A Chậu xi măng hình tròn Cái - . - Màu xám washed - KT 39.0x39.0x35.0H(cm) Pc 15.173 210 142,600       29,946,000 1 pc/ctn 30 pcs/pal
2 82-00100-01-02 13481A Chậu xi măng hình tròn Cái - . - Màu nâu washed - KT 39.0x39.0x35.0H(cm) Pc 13.005 180 142,600     25,668,000 1 pc/ctn 30 pcs/pal
3 82-00100-02-01 13480B Chậu xi măng hình tròn Cái - . - Màu xám washed - KT 32.0x32.0x28.0H(cm) Pc 12.348  M315 79,400       25,011,000 1 pc/ctn 63 pcs/pal
4 82-00100-02-02 13481B Chậu xi măng hình tròn Cái - . - Màu nâu washed - KT 32.0x32.0x28.0H(cm) Pc 9.878 252 79,400       20,008,800 1 pc/ctn 63 pcs/pal
5 82-00100-03-01 13480C Chậu xi măng hình tròn Cái - . - Màu xám washed - KT 25.0x25.0x21.0H(cm) Pc 17.442 1,008 50,000 50,400,000 4 pcs/ctn 144 pcs/pal