2.6: Làm thế nào để lập hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp

1- Mục đích

Khi chúng ta đã có đơn hàng đề nghị cũng như chọn được nhà cung cấp để cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất thì chúng ta lập hợp đồng nguyên tắc để ký kết với nhà cung cấp theo các ràng buộc của hợp đồng
 

2- Điều kiện

  • Đã khai báo nhà cung cấp
  • Đã có đơn đề nghị mua hàng với nhà cung cấp.

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp --> Quản Lý Bán Hàng --> Quản Lý Hợp Đồng Bán Hàng --> Khai Báo Hợp Đồng Nguyên Tắc

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta muốn mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp ABC thì chúng ta lập hợp đồng nguyên tắc đó để ký kết và làm theo hợp đồng.

4.2- Thực hiện

Sau đó chúng ta sẽ tìm đến tên khách hàng mà chúng ta đã khai báo ở trên, khi đó chúng ta sẽ khai báo hợp đồng mới ở form “Danh sách hợp đồng nguyên tắc”